เสื้อผ้าเกาหลี-ญี่ปุ่นมือ2 🇰🇷🎌 @mind_cotton

🥑𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒊𝒕 𝒘𝒆𝒂𝒓 𝒊𝒕 ............ ♥ Secondhand Selected ♥ ʀᴇɢ 30 ᴇᴍs 50 ♥ ไม่รับเปลี่ยน-คืน ♥ order here👇🏼

1.2k Followers 6.1k Following 252 Posts